597 071 311 education@ferrit.cz

Profesní

kvalifikace

Přihláška ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace (podávaná podle§17 odst. 3 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Nabízíme možnost vykonání zkoušky z profesní kvalifikace v oboru Obsluha CNC obraběcích strojů.

Co je to profesní kvalifikace?
Profesní kvalifikaci definuje zákon 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání“. Tyto soubory činností umožňují určité profesní uplatnění. Zkouška z profesní kvalifikace je pak ověřením znalostí a dovedností rekvalifikantů, zda dané činnosti v rámci profese ovládají a jsou způsobilí ji vykonávat. Na základě úspěšného vykonání zkoušky je absolventovi kurzu vystaven státem uznávaný certifikát.

Pracoval jsem v jiném oboru, než který jsem se vyučil, ale nemám o tom žádný doklad. Nyní kvůli tomu nemohu v tomto oboru sehnat zaměstnání. Pomůže mi tato zkouška nějaký doklad získat?
Právě pro tyto případy byl celý tento systém vytvořen. Vaše praxí nabyté dovednosti a znalosti ověříme jednou zkouškou a po  jejím úspěšném složení získáte potřebný doklad.

O jaký doklad se jedná?
Obdržíte osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je státem uznávané dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Jak zkouška probíhá?
Průběh každé kvalifikační zkoušky je popsán v hodnotícím standardu dané kvalifikace na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací  www.narodni-kvalifikace.cz . Na těchto stránkách se dozvíte, jaké znalosti a dovednosti jsou pro úspěšné
vykonání zkoušky potřebné.

Mohu si na základě získaného osvědčení zřídit živnost?
Ano. Na základě osvědčení o získání profesní kvalifikace, vztahující se k řemeslné živnosti, si lze založit živnost.

Mohu na základě získaného osvědčení obdržet výuční list nebo maturitní vysvědčení?
Ano. Pokud složíte všechny profesní zkoušky, je možné ve škole, kde se daný obor vyučuje, vykonat závěrečnou nebo maturitní zkoušku (bez nutnosti sezení v lavici po dobu několika let).