597 071 311 education@ferrit.cz

doklad
o vzdělání

Doklad o vzdělání – FERRIT EDUCATION

Absolvent získá potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. Výsledkem tohoto programu je zkouška z profesní kvalifikace, o kterou si může absolvent následně zažádat.