597 071 311 education@ferrit.cz

rekvalifikace

Rekvalifikace v oboru obsluha CNC obráběcích strojů

Na kurzu se naučíte:

  • dodržovat bezpečnost práce, správně používat pracovní pomůcky
  • orientovat se v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích
  • měřit a kontrolovat délkové rozměry, geometrické tvary, vzájemnou polohu prvků a jakosti povrchu
  • modifikovat programy pro CNC stroje
  • upínat nástroje, polotovary, obrobky a ustavovat jejich polohu na různých druzích CNC strojů
  • obsluhovat číslicově řízené výrobní stroje
  • seřizovat, ošetřovat a provádět nutnou údržbu CNC obráběcích strojů